دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 عضويت ورود
Module Border Module Border
  حقوق و وظايف نظام صنفي : 

حقوق و وظايف نظام صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستههاي مشروع و قانوني اعضاء .

2- تلاش براي بهبود وضع اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و افزايش سطح رفاهي و ساير نیازهاي صنفي اعضاء .

3- نظارت و كنترل بر توليد محصول سالم و با كيفيت در مراحل مختلف با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط .

4- حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفهاي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد و جلب حمايت مراجع و سازمانهاي دولتي و غير دولتي نسبت به اهداف نظام صنفي .

5- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و همچنين سطح تكنولوژي در امور توليدي و خدماتي بخش كشاورزي .

6- ارائه نظرات فني، مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط  به مراجع ذيربط .

7- حل و فصل اختلافات صنفي ما بين اعضاء و مشاوره و راهنمايي در اختلاف بين اعضاء و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي .

9- راه اندازي بانك اطلاعات صنفي .

10 - ايجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه كمي وكيفي محصولات و بهبود شرايط توليد، فروش و صادرات محصولات و فراورده هاي كشاورزی

11- دريافت وام و تسهيلات اعتباري از بانك ها و موسسات اعتباري به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات موردنياز جهت انجام وظايف محوله با تصويب مجمع عمومي .

12- ايجادتمهيدات لازم جهت برخورداري اعضاء و واحدهاي صنفي از وام و تسهيلات اعتباري .

تبصره : در كليه قراردادها و تفاهمات مالي كه با معرفي نظام صنفي به بانك ها و موسسات اعتباري براي دريافت تسهيلات  توسط اعضاي نظام صنفي  انجام مي گيرد مسئوليت باز پرداخت تسهيلات به عهده دريافت كننده تسهيلات مي باشد و نظام صنفي فقط معرفي كننده بوده و هيچگونه مسئوليت ديگري ندارد .

13- تعيين شرايط احراز شغل و ضوابط عضويت در نظام صنفي در چارچوب مصوبات نظام صنفي استاني و هيئت عمومي .

14- تلاش براي عضويت و حضور فعال در مجامع تصميم ساز و تصميم گير مرتبط با بخش كشاورزي در چارچوب قوانين و مقررات .

15- ايجاد ارتباط و همكاري با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف نظام صنفي در چارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور .

16- همكاري در جهت تاسيس، تقويت و گسترش تشكلهاي كشاورزي (توليدي- توزيعي، خدماتي، اجتماعي، صنفي و مهندسي) به منظور برخورداري اعضاء از تسهيلات بيشتر.

17- صدور مجوز فعاليت براي تشكل هاي صنفي كشاورزي .

18- تلاش در جهت فراهم شدن افزايش كمي و كيفي سطح پوشش خدمات اجتماعي نظير  بيمه تأمين اجتماعي و بيمه محصولات كشاورزي و ... براي اعضاء .

19- انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانين و مقررات . 

20- انجام فعاليت ها در چار چوب ضوابط و قوانين مجمع امور صنفي شهرستان و نظام صنفي استان . 

21- خريد و فروش و تملك اموال منقول و غير منقول نظام صنفي،به نام و به حساب نظام صنفي با تصويب مجمع عمومي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

22- پيگيري لازم جهت رفع موانع و مشكلات صنفي و توسعه ظرفيت ها و فرصت هاي اشتغال در بخش كشاورزي .

23- انجام اقدامات لازم جهت ترويج و توسعه توليد محصولات سالم و ارگانيگ.

24- تلاش براي بهبود كيفيت توليد و بررسي، شناخت و استقرار روشهاي كنترل كيفيت از طريق ارائه خدمات فني به اعضاء .

25- شناسايي و ارائه گزارش تخلفات به هيئتهاي رسيدگي بدوي و تجدید نظر 

و اجراي مصوبات هيئت هاي رسيدگي.

26- كوشش در تشكيل باشگاههاي فرهنگي و ورزشي با رعايت مقررات قانوني به منظور برخورداري اعضاء از امكانات آن.

27- قبول مسئوليت و همكاري با ادارات ، سازمانها و نهادهاي محلي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به نظام صنفي محول ميكنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها در چارچوب قوانين و مقررات .

28- انجام ساير وظائف و تكاليف نظام صنفي درچار چوب قوانين و مقررات .

 

 

Module Border Module Border
   
 
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 296
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 296

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1747563
Visitors بازديد هاي امروز: 403
Visitors بازديد هاي ديروز: 996

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/02/31 پرتال مديريت جهادكشاورزی شهرستان خور و بيابانك
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا